Zrušení povinnosti platit bankovní poplatky

Platíte bankovní poplatky za vedení úvěrového účtu? 

Platíte vedle splátek na úvěr či hypotéku, popř. splátek na úvěr ze stavebního spoření ještě i poplatek za vedení či správu účtu, jenž Vám byl bankou speciálně zřízen pro splácení poskytnutého úvěru či hypotéky?

Odpovíte-li si: „ano, platím poplatek za vedení či správu tohoto tzv. úvěrového účtu“, pak vězte, že se jedná o nezákonný bankovní poplatek, neboť podle právní analýzy námi provedené, nemá banka na poplatek za vedení či správu úvěrového účtu žádný nárok.

Účtování bankovních poplatků za vedení či správu úvěrového účtu je nezákonné!

Je to v rozporu nejen s českým právním řádem, ale též s právem Evropské unie, jehož právo se Česká republika zavázala dodržovat.

Sjednání poplatku za službu, jež není klientovi poskytována a jež je vykonávána pouze v zájmu banky, je nepřiměřenou podmínkou ve spotřebitelské smlouvě, která nemůže požívat právní ochrany - je tedy nezákonná, a proto je i neplatná.

Co toto zjištění znamená pro Vás, klienta banky?

Kromě požadavku na vrácení dosud zaplacených poplatků za vedení či správu úvěrového nebo hypotečního účtu, jejž na základě plné moci Vámi udělené, vůči bance uplatníme, též zrušení povinnosti platit poplatky za vedení či správu tohoto tzv. úvěrového účtu do budoucna.
Většina bank sice v současné době (první banka k tomu u nás přistoupila od listopadu r. 2012 - v důsledku sílící nespokojenosti klientů bank) již tento poplatek neúčtuje - avšak to se týká jen NOVĚ uzavíraných smluv!

U stávajících smluv se lze domoci neúčtování těchto poplatků ze strany banky jedině na základě písemně uzavřené ZMĚNY stávající smlouvy, a to u každého jednotlivého klienta.

Opět zde platí totéž, co v případě - viz: „zpětné vrácení bankovních poplatků“, že banka uvedenou změnu neprovede sama o své vůli, ze své iniciativy.

Této změny se je třeba aktivně domáhat! Dokud totiž s bankou nedojde k uzavření písemné změny stávající úvěrové smlouvy, nemá banka důvod zanechat účtování poplatků - a bude stále (a vlastně pravdivě) ústy svých tiskových mluvčí tvrdit, že požaduje pouze poplatky, na které má nárok, protože jsou to poplatky „smluvené“.

Smluvené nemusí vždy znamenat zákonné!

ZAJISTÍME proto pro Vás zrušení povinnosti platit bankovní poplatky, jež jsou nezákonné, a to u stávajících úvěrových smluv či hypoték.

I zde však platí, že byste neměli váhat s registrací, protože čím dříve vstoupíme v jednání s bankou, tím dříve lze docílit uzavření změny Vaší úvěrové či hypoteční smlouvy, na základě které banka od účtování těchto nezákonných bankovních poplatků za vedení či správu úvěrového účtu ustoupí; přestane je účtovat.

Kolik peněz do budoucna ušetříte (nezaplatíte zbytečně bance na bankovních poplatcích)?

Je-li výše poplatku 500,- Kč měsíčně - ušetříte při splácení úvěru či hypotéky (končí-li smlouva za 20 let) částku: 120.000,- Kč.

Je-li výše poplatku 250,- Kč měsíčně - ušetříte při splácení úvěru či hypotéky (končí-li smlouva za 20 let) částku: 60.000,- Kč.

Kalkulačka poplatků

Nárok na vrácení bankovních poplatků starší 48 měsíců může protistrana (banka) v soudním řízení napadnout námitkou promlčení a nelze ho pak žalobci (klientovi banky) soudem přiznat. Odpadá tak zde důvod pro výpočet nároku staršího 48 měsíců. Podrobné informace naleznete v sekci časté dotazy.

  • Z toho získáte zpět:
  • Nebudete již muset platit:
  • Celková výše úspory:

Podmínky spolupráce

Přečíst

 

Časté dotazy

Přečíst

Bankovní poplatky zpět od České SpořitelnyBankovní poplatky zpět od ČSOBBankovní poplatky zpět od Hypoteční bankyBankovní poplatky zpět od Raiffeisen BANK

Bankovní poplatky zpět od Axa Bank Bankovní poplatky zpět od Air Bank Bankovní poplatky zpět od Bank Gutmann Aktiengesellschaft  Bankovní poplatky zpět od BNP Paribas Fortis Bankovní poplatky zpět od BRE Bank
Bankovní poplatky zpět od České exportní banky Bankovní poplatky zpět od Českomoravské stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Citibank Bankovní poplatky zpět od Českomoravská záruční a rozvojové banky Bankovní poplatky zpět od COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Bankovní poplatky zpět od Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag Bankovní poplatky zpět od Equa bank Bankovní poplatky zpět od Evropsko-ruské banky Bankovní poplatky zpět od Fio banky Bankovní poplatky zpět od GE Money Bank
Bankovní poplatky zpět od HSBC Banky Bankovní poplatky zpět od ING Banky Bankovní poplatky zpět od KB Bankovní poplatky zpět od LBBW Bank Bankovní poplatky zpět od MEINL BANK Aktiengesellschaft
Bankovní poplatky zpět od Modré pyramidy Bankovní poplatky zpět od Oberbank Bankovní poplatky zpět od Poštové banky Bankovní poplatky zpět od PPF banky Bankovní poplatky zpět od PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Bankovní poplatky zpět od Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod Bankovní poplatky zpět od Raiffeisen stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od The Royal Bank of Scotland Bankovní poplatky zpět od Saxo Bank Bankovní poplatky zpět od Sberbank CZ
Bankovní poplatky zpět od Stavební spořitelna České spořitelny Bankovní poplatky zpět od UniCredit Bank Bankovní poplatky zpět od Volksbank CZ Bankovní poplatky zpět od VÚB banky Bankovní poplatky zpět od Waldviertler Sparkasse Bank
Bankovní poplatky zpět od Wüstenrot Bankovní poplatky zpět od ZUNO BANK AG Bankovní poplatky zpět od Bank of Tokyo  Bankovní poplatky zpět od ERA Poštovní spořitelny   

 

Více bank