Vrácení bankovních poplatků zpět

Smluvené nemusí vždy znamenat zákonné!

Co to znamená?

To znamená, že když s někým uzavřete písemnou smlouvu, kterou si před jejím podpisem přečtete, obsahu i textu rozumíte, ujednání jsou srozumitelná a určitá, tak může i taková smlouva obsahovat nezákonné ujednání.

Nezákonné proto, že je v rozporu se zákonem a pokud je takové ujednání nezákonné, je pak současně i neplatné. Někdy může i neplatnost jednoho ujednání ve smlouvě způsobit neplatnost celé smlouvy jako celku.

Účtování bankovních poplatků za vedení účtu (úvěrového/hypotečního) je NEZÁKONNÉ!

Je to v rozporu nejen s právním řádem České republiky, ale též a hlavně s právem Evropské unie, jehož právo se Česká republika zavázala dodržovat.

Sjednání bankovního poplatku za službu, která není klientovi poskytována a je vykonávána pouze v zájmu banky, je nepřiměřenou podmínkou ve spotřebitelské smlouvě (např. hypotéka, spotřebitelský úvěr), která nemůže požívat právní ochrany. Je tak z tohoto důvodu nezákonná, a neplatná.

Co toto zjištění znamená pro klienta banky?

To, že všechny bankovní poplatky, které jste až do dnešního dne zaplatily bance za správu či vedení úvěrového účtu jsou nezákonné.

Na straně banky, tak došlo k bezdůvodnému obohacení vzniklého tím, že jste jí (bance) plnily z neplatného právního úkonu.

Proto pokud chcete Vámi dosud zaplacené bankovní poplatky vrátit - pak se musíte tohoto svého práva (nároku) aktivně domáhat.

Banku je tedy třeba vyzvat k vrácení bankovních poplatků za správu či vedení úvěrového účtu. Banka by je v lepším případě měla, na základě výzvy, vrátit dobrovolně. Banky však zaujaly postoj, že vracet jimi neoprávněně účtované bankovní poplatky nebudou, nechť si jejich vrácení žaluje každý jejich klient u soudu.

A proto jak v jednání s bankou či Finančním arbitrem, ale především v soudním řízení před soudem Vám nabízíme naši kvalifikovanou pomoc a právní službu.

Ve Vašem zastoupení budeme pro Vás požadovat vrácení bankovních poplatků, které jste bance zaplatily v uplynulých 4 letech.

Proč lze žádat vrácení bankovních poplatků zpět „jen“ za 4 roky? 

Protože v případě soudního sporu může banka uplatnit tzv. „námitku promlčení“ toho nároku, který by tuto čtyřletou hranici přesahoval (tzn., že všechny bankovní poplatky, jenž jste bance, zaplatily v době před 4 lety a více, může banka napadnout touto námitkou a soud v důsledku takto vznesené námitky nemůže tento Váš nárok - i když je zřejmé, že se jedná na straně banky o bezdůvodné obohacení - přiznat). Soud Vám přizná pouze to, co není promlčeno.

4 roky zpětně se začínají počítat od data, ke kterému podáte žalobu k soudu, proto neváhejte a registrujte se co nejdříve - aby Váš nárok na vrácení bankovních poplatků zpět nemohla banka úspěšně napadnout námitkou promlčení.

Námitka promlčení neznamená, že Váš nárok neexistuje. Pouze ho jen nelze žalobci přiznat v soudním řízení a následně ho tak nelze vůči bance vymáhat např. v řízení exekučním.

Zajistíme pro Vás vrácení Vašich bankovních poplatků, nezákonně účtovaných bankou, a to jak u existujících hypotečních či úvěrových smluv, tak i u smluv, které Vám již skončili (ve většině případů z důvodu splacení).

I v tomto případě platí, že s registrací byste neměli váhat, protože i zde existuje možnost vznést v soudním řízení ze strany banky námitku promlčení.

Kolik peněz Vám banka vrátí na poplatcích zpět?

Je-li výše poplatku 500,- Kč měsíčně - vrátí Vám banka (za 4 roky zpětně) částku: 24.000,- Kč.

Je-li výše poplatku 250,- Kč měsíčně - vrátí Vám banka (za 4 roky zpětně) částku: 12.000,- Kč.

VYPLŇTE plnou moc a ZÍSKEJTE své bankovní poplatky zpět!

Chci své bankovní poplatky zpět - plná moc

Kalkulačka poplatků

Nárok na vrácení bankovních poplatků starší 48 měsíců může protistrana (banka) v soudním řízení napadnout námitkou promlčení a nelze ho pak žalobci (klientovi banky) soudem přiznat. Odpadá tak zde důvod pro výpočet nároku staršího 48 měsíců. Podrobné informace naleznete v sekci časté dotazy.

  • Z toho získáte zpět:
  • Nebudete již muset platit:
  • Celková výše úspory:

Podmínky spolupráce

Přečíst

 

Časté dotazy

Přečíst

Bankovní poplatky zpět od České SpořitelnyBankovní poplatky zpět od ČSOBBankovní poplatky zpět od Hypoteční bankyBankovní poplatky zpět od Raiffeisen BANK

Bankovní poplatky zpět od Axa Bank Bankovní poplatky zpět od Air Bank Bankovní poplatky zpět od Bank Gutmann Aktiengesellschaft  Bankovní poplatky zpět od BNP Paribas Fortis Bankovní poplatky zpět od BRE Bank
Bankovní poplatky zpět od České exportní banky Bankovní poplatky zpět od Českomoravské stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Citibank Bankovní poplatky zpět od Českomoravská záruční a rozvojové banky Bankovní poplatky zpět od COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Bankovní poplatky zpět od Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag Bankovní poplatky zpět od Equa bank Bankovní poplatky zpět od Evropsko-ruské banky Bankovní poplatky zpět od Fio banky Bankovní poplatky zpět od GE Money Bank
Bankovní poplatky zpět od HSBC Banky Bankovní poplatky zpět od ING Banky Bankovní poplatky zpět od KB Bankovní poplatky zpět od LBBW Bank Bankovní poplatky zpět od MEINL BANK Aktiengesellschaft
Bankovní poplatky zpět od Modré pyramidy Bankovní poplatky zpět od Oberbank Bankovní poplatky zpět od Poštové banky Bankovní poplatky zpět od PPF banky Bankovní poplatky zpět od PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Bankovní poplatky zpět od Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod Bankovní poplatky zpět od Raiffeisen stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od The Royal Bank of Scotland Bankovní poplatky zpět od Saxo Bank Bankovní poplatky zpět od Sberbank CZ
Bankovní poplatky zpět od Stavební spořitelna České spořitelny Bankovní poplatky zpět od UniCredit Bank Bankovní poplatky zpět od Volksbank CZ Bankovní poplatky zpět od VÚB banky Bankovní poplatky zpět od Waldviertler Sparkasse Bank
Bankovní poplatky zpět od Wüstenrot Bankovní poplatky zpět od ZUNO BANK AG Bankovní poplatky zpět od Bank of Tokyo  Bankovní poplatky zpět od ERA Poštovní spořitelny   

 

Více bank