Podmínky spolupráce

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ na základě Smlouvy o právní pomoci zajišťuje ve prospěch klienta tyto služby: 

 • Poskytuje právní služby - právní zastoupení - při jednání s poskytovatelem úvěru (bankou) o vrácení nezákonných bankovních poplatků, jež klient bance dosud z titulu uzavřené úvěrové či hypoteční smlouvy zaplatil, avšak tyto jsou dle zákona a již i judikatury soudů českých i soudů ostatních členských států Evropské unie nezákonné.
 • Poskytuje právní služby - právní zastoupení - v řízení před Finančním arbitrem, pokud příslušná úvěrová smlouva spadá do jeho působnosti.
 • Poskytuje právní služby - právní zastoupení - v řízení před soudem, pokud banka na výzvu advokátní kanceláře odmítne dobrovolně vrátit nezákonné poplatky, které jí dosud klient zaplatil.
 • Advokátní kancelář požaduje po bance jak vrácení nezákonných poplatků spolu s požadavkem na zaplacení zákonných úroků z prodlení a zrušení povinnosti platit nezákonné poplatky do budoucna (na základě sjednání „písemné změny stávající úvěrové či hypoteční smlouvy) tak náhradu nákladů, které klient v souvislosti s uplatněním svého nároku vůči bance vynaložil.

 

Odměna advokátní kanceláře:

 • Klient souhlasí s uplatněním požadavku vůči bance na náhradu nákladů za právní zastoupení spojených s vymáháním nezákonných poplatků, a to jak ve fázi mimosoudního, tak ve fázi soudního vymáhání nezákonných poplatků (pohledávky klienta za bankou).
 • Advokátní kancelář má nárok na následující odměnu:
   • ve fázi tzv. mimosoudního vymáhání pohledávky, tj. PŘED podáním návrhu na zahájení soudního řízení - ve výši podle tzv. advokátního tarifu, tedy podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
   • ve fázi soudního řízení, tj. PO podání návrhu na zahájení soudního řízení - ve výši podle tzv. paušální odměny, tedy podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví výše odměny za zastupování účastníka advokátem v občanském soudním řízení (paušální odměna); nebude-li v době rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení za zastupování účastníka řízení již tato vyhláška platit (v důsledku jejího zrušení Ústavním soudem ČR), pak tedy rovněž ve výši podle advokátního tarifu, tj. podle vyhlášky č. 177/1996 Sb.
 • Advokátní kancelář je oprávněna si na úhradu sjednané odměny ponechat příslušnou částku odměny a příp. hotových výdajů placených za klienta, z částky, která byla bankou uhrazena na účet advokátní kanceláře.
 • Advokátní kancelář hradí za klienta soudní poplatek, který soud klientovi vyměří do výše 400,- Kč.
 • Klient souhlasí s tím, že bude-li soudem vyměřen soudní poplatek za podání žaloby do výše 400,- Kč, hradí celý tento soudní poplatek za klienta advokátní kancelář.

Kalkulačka poplatků

Nárok na vrácení bankovních poplatků starší 48 měsíců může protistrana (banka) v soudním řízení napadnout námitkou promlčení a nelze ho pak žalobci (klientovi banky) soudem přiznat. Odpadá tak zde důvod pro výpočet nároku staršího 48 měsíců. Podrobné informace naleznete v sekci časté dotazy.

 • Z toho získáte zpět:
 • Nebudete již muset platit:
 • Celková výše úspory:

Podmínky spolupráce

Přečíst

 

Časté dotazy

Přečíst

Bankovní poplatky zpět od České SpořitelnyBankovní poplatky zpět od ČSOBBankovní poplatky zpět od Hypoteční bankyBankovní poplatky zpět od Raiffeisen BANK

Bankovní poplatky zpět od Axa Bank Bankovní poplatky zpět od Air Bank Bankovní poplatky zpět od Bank Gutmann Aktiengesellschaft  Bankovní poplatky zpět od BNP Paribas Fortis Bankovní poplatky zpět od BRE Bank
Bankovní poplatky zpět od České exportní banky Bankovní poplatky zpět od Českomoravské stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Citibank Bankovní poplatky zpět od Českomoravská záruční a rozvojové banky Bankovní poplatky zpět od COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Bankovní poplatky zpět od Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag Bankovní poplatky zpět od Equa bank Bankovní poplatky zpět od Evropsko-ruské banky Bankovní poplatky zpět od Fio banky Bankovní poplatky zpět od GE Money Bank
Bankovní poplatky zpět od HSBC Banky Bankovní poplatky zpět od ING Banky Bankovní poplatky zpět od KB Bankovní poplatky zpět od LBBW Bank Bankovní poplatky zpět od MEINL BANK Aktiengesellschaft
Bankovní poplatky zpět od Modré pyramidy Bankovní poplatky zpět od Oberbank Bankovní poplatky zpět od Poštové banky Bankovní poplatky zpět od PPF banky Bankovní poplatky zpět od PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Bankovní poplatky zpět od Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod Bankovní poplatky zpět od Raiffeisen stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od The Royal Bank of Scotland Bankovní poplatky zpět od Saxo Bank Bankovní poplatky zpět od Sberbank CZ
Bankovní poplatky zpět od Stavební spořitelna České spořitelny Bankovní poplatky zpět od UniCredit Bank Bankovní poplatky zpět od Volksbank CZ Bankovní poplatky zpět od VÚB banky Bankovní poplatky zpět od Waldviertler Sparkasse Bank
Bankovní poplatky zpět od Wüstenrot Bankovní poplatky zpět od ZUNO BANK AG Bankovní poplatky zpět od Bank of Tokyo  Bankovní poplatky zpět od ERA Poštovní spořitelny   

 

Více bank