Finanční arbitr - banka je povinna poplatek vrátit!

Datum: 1.5.2013

Vraťte poplatek za úvěr, říká bance i finanční arbitr!

Banky prohrály další důležitou bitvu ve sporu o poplatek za vedení úvěrového účtu. Po prvních dvou rozhodnutích tuzemských soudů se proti nim postavil také Finanční arbitr České republiky.

V prvním sporu vedeném u této specializované instituce rozhodl, že Komerční banka vybírala poplatek neoprávněně a musí jej klientovi vrátit. Banka musí současně zaplatit pokutu podle zákona o finančním arbitrovi ve výši 15 tisíc korun.

Proti nálezu finančního arbitra, respektive arbitryně Moniky Nedělkové, může nyní banka podat námitky. Pokud je arbitr zamítne, může banka ještě rozhodnutí napadnout žalobou u soudu. Soud ji pak buď zamítne, nebo svým rozhodnutím nahradí rozhodnutí finančního arbitra.

"Využijeme všech dostupných právních prostředků, abychom toto rozhodnutí zvrátili," řekla online deníku Aktuálně.cz mluvčí Komerční banky Monika Klucová.

 

NEPLATNÉ, protože NEURČITÉ

Finanční arbitr dospěl k závěru, že ujednání o poplatku je neplatné pro jeho neurčitost podle paragrafu 37 občanského zákoníku.

„Klient a banka srozumitelně projevili svou vůli uzavřít mimo jiné i část smlouvy o úvěru představující dohodu o spravování úvěru, avšak již tuto vůli neprojevili určitě co do obsahu takového závazku. Ač po provedeném výkladu finanční arbitr dospěl k závěru, že pod pojem spravování úvěru lze podřadit konkrétní bankovní služby, současně dospěl k závěru, že závazek k poskytování takových bankovních služeb byl v tomto případě sjednán samostatně a vedle ujednání o spravování úvěru," uvádí zpráva arbitrova úřadu.

„Za takové situace, kdy obsah spravování úvěru nebyl dohodou smluvních stran blíže vymezen, ani nebyla zjištěna shodná vůle stran závazkového vztahu v otázce obsahu tohoto závazku, finančnímu arbitrovi nezbylo než konstatovat, že závazek ke spravování úvěru je neurčitý, neboť ani výkladem nebylo možné určit jeho obsah.

Smluvní ujednání zakládající povinnost klienta k úhradě poplatku za spravování úvěru je tak podle ustanovení § 37 odst. 1 občanského zákoníku neplatné, neboť je neurčité," uvedl finanční arbitr.

 

K SOUDU MÍŘÍ DESÍTKY TISÍC SPORŮ

Finanční arbitr dále upozornil, že vydání prvního nálezu ve sporu o poplatek za vedení úvěrového účtu/správu úvěru neznamená, že všechny další případy, kterých momentálně řeší více jak tři stovky, budou posuzovány shodně.

Podle zákona může finanční arbitr u řešeného poplatku rozhodovat jen spory týkající se spotřebitelských úvěrů, nikoliv hypoték.

I to je jeden z důvodů, proč naprostá většina dalších chystaných sporů, které se budou počítat minimálně v řádech desítek tisíc, míří k soudům.

 

KOMERČNÍ BANKA NA POPLATKU TRVÁ

Detaily k aktuálnímu rozhodnutí finanční arbitr nezveřejnil, udělá tak až poté, co bude celé řízení pravomocně skončeno. Přesto už je zřejmé, že první spor u finančního arbitra prohrála Komerční banka.

"Vítězství nad KB! Dneska mi přišel do datové schránky nález Finančního arbitra, dle kterého je mi Komerční banka povinna vrátit 80 Kč (jeden měsíční poplatek za vedení spotřebitelského úvěru) do 3 dnů od právní moci nálezu a jako bonus uhradit sankci 15 000 Kč."

Reakce Komerční banky se shoduje s jejími předešlými stanovisky ke sporu o úvěrový poplatek. "Rozhodnutí Finančního arbitra budeme samozřejmě detailně analyzovat. Nicméně, jsme přesvědčeni o tom, že poplatky za správu úvěru jsou účtovány plně v souladu s příslušnými smlouvami s klienty, a dle našich právních analýz i plně v souladu s českým právem," řekla online deníku Aktuálně.cz mluvčí banky Monika Klucová.

"Využijeme proto všech dostupných právních prostředků, abychom toto rozhodnutí zvrátili. Rozhodnutí Finančního arbitra není pravomocné, zcela určitě proti němu podáme námitky," dodala Klucová.

Zdroj: aktuálně.cz - rubrika „Finance“, autor: Jiří Hovorka; 1. 5. 2013

Kalkulačka poplatků

Nárok na vrácení bankovních poplatků starší 48 měsíců může protistrana (banka) v soudním řízení napadnout námitkou promlčení a nelze ho pak žalobci (klientovi banky) soudem přiznat. Odpadá tak zde důvod pro výpočet nároku staršího 48 měsíců. Podrobné informace naleznete v sekci časté dotazy.

  • Z toho získáte zpět:
  • Nebudete již muset platit:
  • Celková výše úspory:

Podmínky spolupráce

Přečíst

 

Časté dotazy

Přečíst

Bankovní poplatky zpět od České SpořitelnyBankovní poplatky zpět od ČSOBBankovní poplatky zpět od Hypoteční bankyBankovní poplatky zpět od Raiffeisen BANK

Bankovní poplatky zpět od Axa Bank Bankovní poplatky zpět od Air Bank Bankovní poplatky zpět od Bank Gutmann Aktiengesellschaft  Bankovní poplatky zpět od BNP Paribas Fortis Bankovní poplatky zpět od BRE Bank
Bankovní poplatky zpět od České exportní banky Bankovní poplatky zpět od Českomoravské stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Citibank Bankovní poplatky zpět od Českomoravská záruční a rozvojové banky Bankovní poplatky zpět od COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Bankovní poplatky zpět od Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag Bankovní poplatky zpět od Equa bank Bankovní poplatky zpět od Evropsko-ruské banky Bankovní poplatky zpět od Fio banky Bankovní poplatky zpět od GE Money Bank
Bankovní poplatky zpět od HSBC Banky Bankovní poplatky zpět od ING Banky Bankovní poplatky zpět od KB Bankovní poplatky zpět od LBBW Bank Bankovní poplatky zpět od MEINL BANK Aktiengesellschaft
Bankovní poplatky zpět od Modré pyramidy Bankovní poplatky zpět od Oberbank Bankovní poplatky zpět od Poštové banky Bankovní poplatky zpět od PPF banky Bankovní poplatky zpět od PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Bankovní poplatky zpět od Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod Bankovní poplatky zpět od Raiffeisen stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od The Royal Bank of Scotland Bankovní poplatky zpět od Saxo Bank Bankovní poplatky zpět od Sberbank CZ
Bankovní poplatky zpět od Stavební spořitelna České spořitelny Bankovní poplatky zpět od UniCredit Bank Bankovní poplatky zpět od Volksbank CZ Bankovní poplatky zpět od VÚB banky Bankovní poplatky zpět od Waldviertler Sparkasse Bank
Bankovní poplatky zpět od Wüstenrot Bankovní poplatky zpět od ZUNO BANK AG Bankovní poplatky zpět od Bank of Tokyo  Bankovní poplatky zpět od ERA Poštovní spořitelny   

 

Více bank